Kas oled mõelnud kasutada video oma äri edendamiseks, ent napib häid ideid, millega vaatajaid võluda? Ära vaeva pead nuputamisele, siit leiad kümme suurepärast ideed.

Kas videoreklaam on surnud?

Jah, klassikaline videoreklaam on surnud. Täna on nutikas näidata online meedias seda, mis vaatajat päriselt köidab.

Aastakümneid on telekanalitest meid kostitatud kõikvõimaliku videoreklaamiga, mistõttu pahatihti vähemkogenute esimene idee kopeerida mõnda telereklaami. Paraku online videote puhul sedasorti reklaamid ei pruugi toimida. On üks lihtne printsiip, mida tasuks online videote loomisel silmas pidada: vaataja on egoist, kellele ei lähe ei sina ega su pakutav kraam vähimalgi määral korda. Tal on lihtsalt omad argimured, mis vajavad lahendamist ja sinu video on tal lihtsalt jalus sel teel. Erinevalt telest, ei pea online kasutaja ühtegi reklaami vaatama selleks, et oma tegevust jätkata, ta lihtsalt ignoreerib ja läheb oma teed.

Üldistavalt võttes on inimene Internetis kolmel põhjusel:

  • mõnele elulisele vajadusele lahenduse otsimine,
  • uudistejanu või
  • meelahutus.

Kui sinu video on suunatud vähemalt ühele nendest kolmest, siis on juba võimalus märki tabama hakata.

Aga nüüd kõige tähtsama juurde, millest rääkida ja mida näidata?

1. Tutvusta ennast

Videosse saab kenasti kokku põimida nii jutu kui pildi. Organisatsiooni tutvustamisel on video tõhus vahend kui kinni pidada mõningatest põhimõtetest. Esiteks ei tohiks tutvustus olla pikk ja veniv, Ideaalis võiks see olla 60-120 sekundit. Teiseks ei tohiks see olla ei lihtlabane eneseülistus ega ka konkurentide halvustamine. Lihtsalt räägi huvitaval viisil sellest, miks üldse olemas olete, milliseid probleeme lahendate ja kuidas seda teete. Kolmandaks, eelista tutvustuses tõelisi inimesi oma ettevõtmisest, mitte glamuurseid näitlejaid. Viimase osas on erandiks, kui lased kellelgi tuntud isikul rääkida oma ettevõtmisest tema kogemuse varal.

2. Näita, mida teete

Ei oma üldse tähtsust, mis vallas tegutsete – alati on võimalik mõnel viisil näidata, mida teete. Isegi siis kui see mida teete, ei näe välja väga glamuurne, on seda võimalik videos mõnel huvitaval viisil näidata. Sedasorti videod rahuldavad inimeste teadmisjanu ning tõstavad usaldust ettevõtmise vastu.

3. Las teised räägivad sinust

Inimestele ei meeldi riskida ja olla katsejänesteks. Parem kui keegi teine on riski juba enda kanda võtnud ning kinnitab, et mingit ohtu pole ja valitud tee on lihtne ja turvaline.

Seepärast ilmselt ei mõju miski paremini kui kellegi usaldusväärse inimese soovitus. Reklaamitööstus on kavalalt selle najal ratsutanud lausa üle poole sajandi, kasutades reklaamklippides tuntuid inimesi, näiteks sportlasi, näitlejaid, kuulsaid modelle. Ilmelt ei ole igale ärile mõne kuulsuse palkamine jõukohane, ent seda polegi ilmtingimata vaja. Võta ühendust mõne kliendiga või tee mõnele kliendile soodustus tingimusel, et ta räägib, miks valis just teie toote või teenuse. Mida lihtsamalt, siiramalt ja ausamalt ta seda teeb, ilma igasuguse näitlemiseta, seda veenvam see on.

4. Jaga põrgulikult kasulikke teadmisi

Internet on täis kõikvõimalikke targutusvideoid, kus hea õnne korral  kuuleb 10 minuti sees ühe poolasjaliku iva. Need pole videod, mida praegu silmas peame. Jagatav teave peab olema tõeliselt kasulik, lausa nii hea, et seda meelsasti jagatakse ka lähikondsete ja tuttavatega. Pikkade keerutamiste ja sissejuhatuste asemel, tasub minna kohe asja juurde. Kuuluta kohe avakaadrites välja mille kohta nõuanne on ja mis kasu sellest saab.

Mis kõige tähtsam – ära valeta! Jutud, et kui kasutate meie seda ja seda toodet, siis juhtuvad imed, saada kohe prügikasti, see on späm ja võib hoopis inimesi välja vihastada.

5. Näita oma elustiili ja kultuuri

Nii mõnigi äri on kõrbenud, sest nad ei esinda oma klientide elustiili ja kultuuri. Seega tasub siin eelnevalt hinnata ja kaaluda, kas ettevõtmise elustiil ja kultuur üleüldse on selline, mida kliendid kadestaksid/ihaldaksid või heaks kiidaksid. Kui ei, siis tasub ilmselt selle näitamisega pisut oodata ja kohendada ettevõtte tegelikku elustiili ja kultuuri. Siiski ei tähenda viimane, et siin ei saaks üldse millegagi algust teha. Näiteks müüte spordivarustust? Aga minge siis ka ise välja, pange selga/jalga pakutavaid tooteid ja näidake oma klientidele mõnda vahvat jooksurada, vahendades neile video varal oma elamusi ning nende õnnest jäävadki seejärel puudu üksnes teie tooted ja see jooksurada. Varem või hiljem astuvad nad teie poest läbi.

6. Jaga innustavaid loomislugusid

Igal pakutaval tootel või teenusel oma saamise/loomise lugu. See lugu võib olla ideaalne vahend, mille varal kliendid panna pakutavat himustama. Räägi neile saamislugu huvitaval ja usutaval viisil. Räägi suurimatest raskustest, mida tuli ületada. Mida suuremad takistused tuli ületada, seda põnevam ja paeluvam on lugu vaatajale. Inimestele meeldib näha, kuidas teised väljakutseid ületavad. Need, kes on suutnud väljakutseid ületada, pälvivad alati suurema usalduse kui nood, kes pole midagi korda saatnud.

7. Näita kuidas tooted valmivad

See žanr haakub pisut eelmisega. Erinevus on selles, et siin on keskmes mõne konkreetse toote valmistamise või teenuse osutamise protsess. Palkmajade valmistaja saab näidata, kuidas ehitati mõni konkreetne maja või mil viisil tehti mõni põnev ukse-, akna- või põrandalahendus. Mõne teisi äri puhul võib see olla ka kringli või tordi valmistamine. Näita usutavalt ja veenvalt valmimisprotsessi ning inimesed lasevad sul seda meelsasti nende endi heaks korrata.

8. Täna kliente

Kui paljud ja kui tihti tänavad oma kliente? Siin on alati võimalus silma paista ja teistest eristuda. Sa võid tänada konkreetset klienti isikulised või ka suuremat hulka korraga. Miks mitte siduda tänamine omakorda mõne vahva kampaaniaga. Facebook video, milles tänate kliente xx-nda ostu eest ning kuulutate välja mõne veenva ja vahva auhinnaloosi, võidab alati südameid.

9. Intervjueeri oma ala asjatundjaid

Ilmselgelt ei ole teie ettevõttes ainsad maailma parimad eksperdid. Alati võib kusagil leiduda veel keegi, kes teab midagi paremini või täpsemini. Leia nad üles ja palu neid kaamera ette põgusaks intervjuuks. Intervjuu olgu siiras, mitte lame tootereklaam.

Kedagi omakasupüüdmatult näidates pälvid vaatajate tunnustuse ja lugupidamise ning võidad tee nende südamesse. See on parim viis tõestada, et me kuulame oma tegevuses eksperte ja head nõu.

10. Lase klientidel esitada küsimusi

See, et inimestel on toodete või teenuste kohta palju küsimusi, on tegelikult väga hea märk. Palju hullem oleks vastupidi! Ära lase nendel raisku minna. Iga vastus on tee potentsiaalse müügini. Ka kõige ebamugavamad küsimused on võimalik pöörata suureks müügieduks. Loe vaataja küsimus kaamera ees ette ning  näita ja selgita talle puust ja punaselt videoloos. Ära kunagi vaidle otseselt vastu väidetele, mida võidakse teadmatusest või hirmudest esitada, pigem näita kuidas te ületate ühe või teise kahtluse või hirmu, mida klient tajub. Mida ebamugavamad on küsimused sulle, seda enam pälvivad need vaatajate huvi! Siiralt vastates aga pälvid nende tunnustuse.

Kokkuvõte

Kohe kindlasti ei olnud ülaltoodud loend ammendav. Ent pole ilmselt ühtegi äri, kellel vähemalt mõnest ülaltoodud ideest poleks märkimisväärset kasu! Soovitab selle loendi nüüd täiesti uue pilguga üle vaadata, küsides seejuures, kuidas seda oma ettevõtmise puhul rakendada. Head mõttelendu!